Hakkımızda


Prof. Dr. Argun Karacabey

Üniversitemizin Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz; internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve yüksek lisans programları ile zorunlu dersleri sunmak, kurs, seminer ve sertifika programlarını gerçekleştirmek üzere kuruluşunu 2015 yılında tamamlamıştır. Zamandan ve mekândan bağımsız, özgür araştırma imkânını ve ortamını sağlayan, ekip çalışmasını esas alan, katılımcı ve paylaşımcı anlayışa sahip, öğrencilerin e-öğrenme ortamında sosyal olarak var olduğu, iletişimi yüksek, yaratıcı düşünen, teknolojiyi etkin kullanabilen, çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan, web tabanlı eğitim öğretim ve gelişmelere açık vizyonu ile yenilikçi ve rekabetçi araştırmalar yapan bir merkez olmayı hedeflemiştir. UZEM olarak vizyonumuz doğrultusunda; dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izliyor, internet destekli öğretimde zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirilen öğrenme kalitesini, uzaktan eğitim teknolojileriyle geliştirerek, gerek işitsel gerekse görsel öğeler bakımından zenginleştirdiğimiz ders materyalleriyle, özgür araştırma imkânını ve ortamını sağlıyoruz. Fikri hakları ve etik değerleri ön planda tutarak, çağdaş ve her kesime ulaşabilen bir öğretimde, toplumsal değerlere saygılı, fikirlerini dile getirebilen, mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştiriyoruz.


from Altinbas Universitesi on Vimeo.

En son değiştirme: 6 December 2017, Wednesday, 21:14