Bilişim Teknolojileri Programı

Programımız Hakkında


Uzaktan Eğitim Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans programımız hazırlık aşamasındadır. Çalışmasını yürüttüğümüz programımızın detaylı bilgileri aşağıdaki gibidir.


Günümüzde bilişim teknolojileri çok gelişmiş olup, hemen hemen tüm alanlarda bilgisayar donanım ve yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık üniversitelerin lisans programlarının büyük bir kısmında, belirli bölümler hariç, bilişim teknolojileri konularında dersler ya çok azdır ya da hiç yoktur. Dolayısıyla, birçok mesleğin daha etkin biçimde sürdürülebilmesi, rekabetçi ve yenilikçi ortamların hazırlanabilmesi, en güncel bilginin kullanımı ve paylaşımı için bilişim teknolojilerinin kullanımı zorunluluk haline gelmiştir. Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı( Tezsiz ) bilgisayar mühendisi olmayan kişilere mesleklerinde bilişim teknolojilerini kullanabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bilişim eğitimi sağlanması ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacaktır.Program Amaçları ve Hedefleri

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

Program DersleriEn son değiştirme: 25 September 2017, Monday, 16:03