Dış Ticaret Ön Lisans Programı


Küreselleşmenin hızla tüm dünyayı sardığı bu ortamda uluslararası ticaret giderek önemi artan bir ticaret şekli halini almıştır. Ancak ülkemizin en önemli makro ekonomik sorunlarından birinin dış ticaret açığı ve buna bağlı cari işlem dengesi sorunu olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle devletimizin resmi politikası 2023 yılında 500 milyar USD ihracat ve cari işlemler dengesi sorununun ortadan kaldırılmasıdır. Ülkemizde hızla artan dış ticaret işlemleri nedeniyle sektörün; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, uluslararası ticarete özgü bilgi ve beceriye, uluslararası dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Dış Ticaret programın amacı, hem sağlam bir ekonomi bilgisie hem de dış ticaret işlemlerini yapabilecek sağlam bir uygulama bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ancak bu nitelikleri kazandıracak elemanların işletme, hukuk, muhasebe konularında da yeterli yardımcı bilgiye sahip olması hedeflenmiştir..


Başvuru Bilgileri
Ders Programı
En son değiştirme: 26 September 2017, Tuesday, 11:04