Uzaktan Eğitim Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı


Küresel iş hayatında önemli bir rol üstlenmeye başlayan Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un bir küresel ticaret merkezine dönüşümü sürecinde, alan uzmanlaşmasına duyulan ihtiyaç gittikçe daha da artmaktadır. Şirketlerin muhasebe ve denetim süreçleri; işletme kayıtlarının doğru ve eksiksiz tutulabilmesi, finansal tabloların ve yıllık raporların hazırlanması, yöneticiler için gerekli finansal ve finansal olmayan bilginin üretilmesi, işletmelerin etkinliğini artırmaya yönelik kontrol süreçlerinin geliştirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir denetim altında yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm bu süreçler, şirketlerin finansal gücünü koruyarak büyümesi, gelişmesi ve sürekliliği amacıyla sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Uzun vadede bu şirketlerin ülke ekonomisine yapacağı katkılar göz önünde bulundurularak tüm işletmeler gerek ulusal, gerek uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde faaliyet gösterme yönünde teşvik edilmelidir.

Bu doğrultuda, Uzaktan Eğitim Muhasebe ve Denetim (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin söz konusu alandaki eğitimlerini en güncel bilgi, beceri ve tekniklerle donatarak alandaki birikim ve yetkinliklerini arttırmak amacını taşımaktadır.

Uzaktan Eğitim Muhasebe ve Denetim (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. 


Programın Amacı ve Hedefleri

Program Yeterlilikleri
Program Dersleri
Başvuru Bilgileri

En son değiştirme: 21 December 2017, Thursday, 12:08