Skip to main content

2022-2023 Bahar Dönemi

2022-2023 Bahar Dönemi

by UZEM Admin -
Number of replies: 0


Değerli Öğrencilerimiz,

Aşağıda Üniversitemiz Senatosunun 4 Nisan 2023 tarihinde 2022-2023 Bahar dönemi eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin dair almış olduğu kararları bilgilerinize sunarız.

10.04.2023 tarihinden itibaren derslerin devam şartı aranmaksızın yüz yüze yapılmasına, katılamayan öğrenciler içinse derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle (asenkron) verilmesine,

Bahar yarıyılı sonu sınavlarının yapılış şeklinin fakülte/enstitü/yüksekokulların yetkili kurulları tarafından belirlenmesine, alınan kararların öğrencilere duyurulmasına,

Lisansüstü programlarda tez savunmaları, tez izleme komiteleri ve yeterlilik sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.