Skip to main content
Card image

Site duyuruları

2022-2023 Spring Semester

by UZEM Admin -


Dear Students,

Below, you may see the decisions taken by the University Senate on April 4, 2023, about the education and exams for the Spring Semester of the Academic Year 2022-2023.

As of April 10, 2023, Spring Semester classes will be conducted face-to-face on campus, and attendance will not be compulsory. For those who are not able to attend in person, classes will be available online on an asynchronous basis.

The mode of conduct of the final exams will be decided by each academic unit and will be announced to the students.

In postgraduate studies, thesis defense exams, thesis monitoring committees, and qualifying exams will be conducted face-to-face on campus.2022-2023 Bahar Dönemi

by UZEM Admin -


Değerli Öğrencilerimiz,

Aşağıda Üniversitemiz Senatosunun 4 Nisan 2023 tarihinde 2022-2023 Bahar dönemi eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin dair almış olduğu kararları bilgilerinize sunarız.

10.04.2023 tarihinden itibaren derslerin devam şartı aranmaksızın yüz yüze yapılmasına, katılamayan öğrenciler içinse derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle (asenkron) verilmesine,

Bahar yarıyılı sonu sınavlarının yapılış şeklinin fakülte/enstitü/yüksekokulların yetkili kurulları tarafından belirlenmesine, alınan kararların öğrencilere duyurulmasına,

Lisansüstü programlarda tez savunmaları, tez izleme komiteleri ve yeterlilik sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.Older topics...