Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı


  Gelişen teknolojiye bağlı olarak ülkemizde ve tüm dünyada özellikle bilişim sektöründe planlama ve tasarım yapabilen, yazılım geliştirebilen elemanlara ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu bağlamda, adlığı bilgileri hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek adına tekniker yetiştirmek için Bilgisayar Programcılığı programı kurulmuştur. Bilgisayar Programcılığı Programı, teknolojinin her alanında faaliyet gösteren gerekli alt yapıya sahip, gerek teorik gerek pratik bilgilerle donatılmış, problem çözme yetisine sahip, araştırma yapan ve gelişime katkı sağlayan, iletişim becerileri gelişmiş, mühendis ile teknisyen arasında ve konusunda uzmanlaşmış tekniker yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bilgisayar Programcılığı Programı eğitim dili Türkçedir. Bilgisayar Programcılığı programında teknolojide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak ders programı oluşturulmuştur. Ders programları belirlenirken güncel konular takip edilerek, sadece teori ve uygulama değil, çıkan yeni teknolojilere de uyum sağlayabilecek yetilere sahip olması üzerine tanımlanmıştır.


Başvuru Bilgileri
Program Dersleri


En son değiştirme: 26 September 2017, Tuesday, 09:50